Klacht Gerelateerd Werkplekonderzoek & Advies

Wanneer uw medewerker fysieke klachten heeft zoals bijvoorbeeld

 • rugpijn
 • RSI
 • nekpijn
 • slijmbeursontsteking schouder
 • hernia
 • hoofdpijn
 • stijve nek
 • frozen shoulder
 • spierpijn
 • zenuwpijn

dan kan het wenselijk en zinvol zijn om een Klacht Gerelateerd Werkplekonderzoek & Advies te doen. Hierbij wordt een werkplekanalyse gemaakt in combinatie met een houding- en bewegingsonderzoek.

Bij een Klacht Gerelateerd Werkplekonderzoek & Advies wordt een uitgebreid intakegesprek gehouden om een duidelijk beeld te krijgen van de klacht en wat er invloed op heeft. Ook leefstijl, de werk-privébalans en de bezigheden buiten het werk om zoals sport worden besproken. Daarna volgt een kort lichamelijk onderzoek, een werkplekanalyse en wordt de houding en beweging tijdens het werk onderzocht. Al deze gegevens worden op een rij gezet en met de medewerker besproken zodat er inzicht ontstaat in wat er nodig is om de klachten tegen te gaan. Op basis van de bevindingen krijgen zowel de medewerker als de werkgever heldere goed onderbouwde adviezen op maat (de medewerker persoonlijke adviezen en de werkgever advies op bijvoorbeeld het gebied van ergonomische aanpassingen). Waar mogelijk wordt de werkplek direct optimaal ingesteld. Van het geheel wordt een rapportage gemaakt met heldere praktische adviezen voor zowel werknemer als werkgever. Dit onderzoek kan ook aangevraagd worden bij (het vermoeden van) stressklachten zoals hyperventilatie en slaapproblemen.

Follow up: Na enige tijd volgt er een korte follow up voor een evaluatie en kan er indien nodig het een en ander bijgestuurd worden.

 

Wet verbetering poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter gaat de strijd aan met langdurig verzuim door ziekte. Deze wet verlangt dat werkgever en werknemer zich samen met arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts inspannen om de getroffen werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. De werkgever stelt in overleg met de werknemer een Plan van Aanpak (PvA) op. In dit plan staat beschreven wat beiden gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. (Arboportaal)      Ergo Werkbalans kan middels een Klacht Gerelateerd Werkplekonderzoek & Advies hierbij een bijdrage leveren. Eventueel kunt u aansluitend voor een Traject Gezond Werken kiezen om de medewerker in een aantal sessies verder te laten begeleiden.

 • Uitgebreid intakegesprek
 • Lichamelijk onderzoek
 • Werkplekonderzoek
 • Houding- en bewegingsonderzoek op de werkplek
 • Direct optimaal instellen werkplek
 • Helder en praktisch toepasbaar advies
 • Begeleiding
 • Rapportage
 • Evaluatie