Werkplekonderzoek & Advies

Werkplekonderzoek & Advies zorgt ervoor dat uw medewerkers op een ergonomisch verantwoorde wijze hun werk kunnen doen.

Werkplekonderzoek & advies is mogelijk in diverse branches zoals:

 • Kantoor
 • Tandartsen, assistenten en mondhygiënisten
 • Baliemedewerkers
 • Laboranten,
 • Caissières
 • Horecamedewerkers
 • Winkelpersoneel

Een wezenlijk onderdeel van het werkplekonderzoek is bewustwording en overdracht van kennis. Door het inzicht in gezond werken te vergroten wordt gedragsverandering makkelijker toepasbaar. Medewerkers worden goed geïnformeerd over hoe zij hun werkplek optimaal kunnen instellen en wat zij zelf kunnen doen om fysieke klachten te voorkomen.

 • Werkplekonderzoek
 • Optimaal instellen werkplek
 • Ergonomisch advies
 • Houdingadvies
 • Beweegadvies
 • Persoonlijke & praktische tips
 • Metingen binnenklimaat (temperatuur, luchtvochtigheid en licht)
 • Overzichtelijke rapportage

De werkplekken worden onderzocht en waar mogelijk op de juiste wijze ingesteld. Daarnaast krijgen de medewerkers persoonlijk advies over wat zij zelf kunnen doen om bijvoorbeeld rugpijn, spierpijn, RSI en hoofdpijn te voorkomen. Vaak kun je al met kleine veranderingen veel verschil maken in het beperken van de risico’s op klachten. De werkwijze, lichaamshouding en manier van bewegen tijdens het werk wordt geanalyseerd en besproken. De medewerkers krijgen vervolgens houding en bewegingsadvies gericht op het zo gunstig mogelijk belasten van hun lichaam. Ergo Werkbalans kan het ergonomisch werken zowel voor een enkele medewerker als gehele afdelingen optimaliseren. Van de bevindingen en adviezen ontvangt u een overzichtelijke rapportage wat tevens inzicht geeft in de ergonomische kwaliteit van de werkplek en de werkomgeving.

Deel 1: Werkplekonderzoek, houding-en bewegingsonderzoek

Deel 2: Rapportage en advies met voorstel training

Deel 3: Training on the job (optioneel)